window 下使用 git 使用 sock5 代理的配置

window 下使用 git 使用 sock5 代理的配置。可以直接在 cmd 下输入下面的配置,前提记得安装好git

git config --global https.proxy socks5://127.0.0.1:1080

git config --global http.proxy socks5://127.0.0.1:1080

设置后看下配置信息信息

git proxy sock5
git proxy sock5

git 取消sock5 代理

git config --global --unset http.proxy 
git config --global --unset https.proxy

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注